Vzdělávací program

Zvířata kolem nás

Charakteristika:

Poznat význam zvířat pro citový život člověka i pro jeho obživu.

Časový rozsah: 2 týdny

Věkový rozsah: 3–6 let

Cíle:

Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,společností.

Očekávané výstupy:

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

  a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

Činnosti:

 • asociační kroužky – vyprávění o naších domácích mazlíčcích
 • moje zvířátko – malba, kresba
 • skládání zvířátek z papíru
 • hrajeme si na zvířátka – napodobujeme pantomimou
 • zvuky zvířat – poznáváme jednotlivá zvířátka
 • pohybová hra – Na tom našem dvoře, Pan čáp ztratil čepičku – rozlišování barev
 • lidové písničky se zvířecí tématikou
 • seznamujeme děti s pohádkami o zvířátkách - Neposlušná kůzlátka

                                                                              - Zvířátka a Petrovští

                                                                              - Pták Ohnivák a liška  

                                                                                 Ryška

                                                                              - O kohoutkovi a slepičce

 • krása mluveného slova a citovost
 • prohlížení encyklopedií, leporel a časopisů
 • návštěva Mini ZOO při DDM
 • hra – Na zvěrolékaře
 • rozvíjet pohyb. dovednosti (motivace zvířaty) poskoky, přeskoky, výskoky, běh, plazení, překonávání překážek
 • hra – Ptáčku, jak zpíváš?
 • papíroví ptáčci
 • hry s plyšovými zvířátky
 • hra – Farma s plastovými a dřevěnými zvířátky
 • hra – Na kočku a myš

                        

 


Kontakt

Mateřská škola Hrdlořezy

Hrdlořezy 155
29307 Josefův Důl
příspěvková organizace

tel. 326 550 190
mshrdlorezy@centrum.cz