Vzdělávací program

Plody podzimu

Charakteristika

Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka a objasnit dětem kde se plodiny pěstují, nebo kde rostou.

Časový rozsah: 3 týdny

Věková skupina: 3-6let

Cíle: 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem a osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků a postojů.

Očekávané výstupy:

- správně vyslovovat,ovládat dech,tempo i intonaci řeči

- pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno

- učit se nová slova a aktivně je používat

Činnosti:

 • Pojmy ovoce – učit, procvičovat barvy, poznávání více-méně
 • Poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a vzhledu, rozlišení pomocí smyslů.
 • Upevnění výslovnosti – hlasitost mluveného projevu při nácviku básniček, vytleskávání, rytmizace.
 • Rozvíjení pracovních dovedností s netradičním materiálem – skřítek Bramborníček
 • Posilovaní fantazie a představivosti s různým materiálem, nalepování textilu na papírová jablíčka
 • Rozvíjení fantazie  při výtvarných činnostech – tiskátka z brambor, půlená jablíčka
 • Co roste na zemí a pod zemí – co sklízíme na poli, na zahradě, v lese
 • Zpracování ovoce a zeleniny, vážit si práce a jejího významu pro druhé, příprava  ovocných  a zeleninových salátů
 • Učit se přesnosti a trpělivosti při skládání papíru a pečlivosti při nalepování,       námět: žížala červík
 • Používání všech druhů slov při popisování lidské činnosti ( zahrada – česat, sadař, sad,…)
 • Zpěv písní s melodickým doprovodem, hra na dětské hudební nástroje
 • Určovat počet a vést děti k osvojení řady 1-6, pracovní listy, dokresli brambory do kopečku, nakresli tolik, kolik
 • Osvojovat si jednoduché poznatky o práci na poli
 • Přiměřeným tlakem dlaní na modelovací hmotu vytvořit kouli a vytahovat hmotu podle potřeby – námět: ovoce a zelenina

Zásobník:

Písně a tanečky: Pod naším okýnkem                       

                           Září

                           Jedna, dva,tři,čtyři,pět

                           Měla babka

                           Na šáteček

 


Kontakt

Mateřská škola Hrdlořezy

Hrdlořezy 155
29307 Josefův Důl
příspěvková organizace

tel. 326 550 190
mshrdlorezy@centrum.cz