Vzdělávací program

První dny ve školce

Charakteristika:

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě.

Časový rozsah: 1- 2 týdny

Věková skupina: 3-6 let

Cíle:

Připravit dětem radostný vstup do MŠ,. Pomoc dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.

Osvojení si elementárních poznatků,schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Očekávané výstupy:

- navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat

  stud ,respektovat ho

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování

  doma,v mateřské škole a na veřejnosti.

Činnosti:

 • Ranní kruh – hry se značkami, hadrová panenka - jména kamarádů

Jak jsem se měl o prázdninách – rozhovor s dětmi

 • Motivační cvičení, nácvik chůze, střídání poloh a postojů, nácvik pohybové hry
 • Najdi svoji značku – hledáme v umyvárně, v šatně, pojmenuj ji, vymaluj,…Najdi své místo - u stolu, na cvičení ,…
 • Výlet po mateřské škole – poznáváme prostory mateřské školy
 • Znalost barev – didaktické hračky
 • Kresba pastelkou, malba štětcem – poznáváme výtvarný materiál
 • Výtvarná práce s mušlemi
 • Didaktická hra – poznej kamaráda – kamarád pod prostěradlem

          nácvik hry  -  Přeji si mít po své pravé ruce

 • Hry s hračkami – učíme děti, jak si s hračkami hrát, kde mají své místo, jak se podělit s kamarádem
 • Prohlížení knížek a leporel
 • Poznávání vlastností a tvárných možností modelovací hmoty
 • Nácvik a opakování lidových písní – uplatnit hru na tělo a jednoduchý pohyb
 • Seznámení se zahradou - využití průlezky, houpačky, klouzačky, hry v písku – vlastnosti písku, tvoření, naučit se hrát si ve skupině dětí
 • Grafomotorika – pracovní list – veselý a smutný obličej
 • Relaxace –  Spící domeček, Budíček

 


Kontakt

Mateřská škola Hrdlořezy

Hrdlořezy 155
29307 Josefův Důl
příspěvková organizace

tel. 326 550 190
mshrdlorezy@centrum.cz