Režim dne

6.30 – 8.30 hod      příchod dětí

                               ranní hry a individuální činnosti dle volby a přání dětí

                               nabídka didaktických a výtvarných činností


8.30 – 8.45 hod      komunikativní kruh - povídání na aktuální téma

                                zdokonalování vyjadřovacích dovedností 


8.45 – 9.15 hod       hygiena, svačina
 

9.15 – 9,30 hod       řízené a spontánní činnosti zaměřené na plnění úkolů

                                 z tématických celků


9.30 – 11.30 hod     pobyt dětí na zahradě, procházky do okolí školky 

                                spojeno s volným i cíleným zaměřením, s vyukou

                                 bezpečnosti pohybu, zážitkovým učením

 

11.30 – 12.15 hod    hygiena, oběd

 

12.15 – 12.30 hod    příprava na odpočinek, čtení pohádek

 

12.30 – 14.00 hod    délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, 

                                  klidové činnosti ostatních dětí

                                  

14.00 – 14.30 hod    hygiena, odpolední svačina

 

14.30 – 16.00 hod    odpolední zájmové aktivity, hry dle zájmu dětí

                                 rozcházení dětí domů

 


Kontakt

Mateřská škola Hrdlořezy

Hrdlořezy 155
29307 Josefův Důl
příspěvková organizace

tel. 326 550 190
mshrdlorezy@centrum.cz